Noter til kemi C
You can earn money with your affiliate link
Jan Ivan Hansen Ole G. Terney

Noter til kemi C

Hjælp til at forstå og HUSKE det meste (rettet udgave)

Page count: 216
Language: Danish

Votes levels
A1 (Beginner)
1

If you have read this book, you can choose the appropriate language level!
Beginner (A1)
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
Before setting a level,
 SIGN IN 
to save your books history

Description

Danske elever og kursister undervises for sjældent i EFFEKTIVE (dvs. hukommelsesforstærkende) STUDIETEKNIKKER. De er derfor ofte overladt til at benytte selvopfundne og mindre gode metoder, når de forsøger at huske pensummet - fx genlæsning eller afskrift af teksten. Bl.a. derfor har mange kemi C elever/kursister svært ved at huske det teoretiske stof og eksperimenter. Vores bog forsøger at afhjælpe det ovenstående problem, idet der er integreret indlæringsforstærkende metoder i teksten - fx aktiv genkaldelse (selvoverhøring) og husketeknikker (mnemoteknikker). Vi gennemgår desuden andre effektive studieteknikker og rådgiver angående eksamensforberedelser. Teknikker og råd som kan bruges i andre fag end kemi. De anbefalede metoder tager afsæt i forskning fra indlæringspsykologien (kognitiv psykologi) samt egne erfaringer. I denne 2022 udgave af bogen er der rettet de fejl, vi kunne finde i den forrige ("gule") udgave fra 2020. Vi har kun lavet få ændringer i indholdet. Kilde til forsidefigur (vi har tilføjet tekst til den originale figur): https://www.live-karikaturen.ch/downloads/wc-toilette-office-buro/ Bildautor: (image by www.Live-Karikaturen.ch under CC BY-SA 4.0)
Enjoy reading! If not, change the book, there are thousands ...

asd
YTALKI
Great community with books in foreign languages to improve your level of the language.

Created by linguaspeak.com team
Contact us
Privacy policy