Türkçe & Korece Pratikçe
You can earn money with your affiliate link
H.Vedat ATACAN

Türkçe & Korece Pratikçe

Kore Dili hakkında Türkçe yayınlanan, kolay, anlaşılabilir yayın sayısının ülkemizde az olması, Kore Cumhuriyetinde ise bulunmaması bu çalışmanın hazırlanmasında önemli etken olmuştur.

Page count: 85
Language: Turkish

Votes levels
A1 (Beginner)
8

If you have read this book, you can choose the appropriate language level!
Beginner (A1)
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
Before setting a level,
 SIGN IN 
to save your books history

Words used in the book
Merhaba
Aşk
Teşekkür
Selam
Anlaşmak
İyi
Güzel
İyi Günler
Hoşgeldin
Söz
Dost
Özür
Üzgün
Şarkı
Dans
Gülmek
İnsan
Renk
Sevgi
Hayat
Yemek
Aile
Yol

Description

Türkçe yayın sayısının azlığı, Türkiye’de sadece 2 üniversitemizde ( Ankara Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi ) Kore Dili ve Edebiyatı bölümlerinin bulunmasına karşın, toplumumuzun özellikle genç kuşağın Kore Cumhuriyeti ve Kore Diline olan olumlu yaklaşımları bu çalışmanın hazırlanmasındaki ikinci etkendir.
Çalışmada Kore Dilini öğrenmek isteyen kişiler için onların Kore Dili öğrenme süreçlerinde atacakları ilk adım olarak kabul edilmesi hedeflenmiştir

Enjoy reading! If not, change the book, there are thousands ...

asd
YTALKI
Great community with books in foreign languages to improve your level of the language.

Created by linguaspeak.com team
Contact us
Privacy policy